Hidden Journey: Objects Puzzle Review

Gusto mo ba na maranasan ang buhay ng isang detective? Subukin ang mala-lawin mong mata at talas ng iyong memorya upang malutas ang mga misteryo; maghanap ng mga nakatagong bagay at pag-aralan ang pagresolba sa mga palaisipan. Ihanda ang iyong kamalayan sa larong susubukin ang iyong konsentrasyon at mga kasanayan sa pagsusuri. Ang Hidden Journey: Objects Puzzle ay isang offline hidden object and seek adventure game na laro gawa ng Azur Interactive Games Limited. Ito ay maaaring laruin kahit kailan kahit saan lalo na sa iyong mga libreng oras. Kung nais na mas kilalanin ang larong ito, basahin ang artikulong isinulat ng Laro Reviews para sa iyo.

Mga Tampok ng Laro

Ang laro ay nagtataglay ng kamang-mangha at nakaka-aliw na mga katangian. Itinatampok ng laro ang single offline role-playing game o ikaw na manlalaro ay maglalaro sa panahong aktuwal. Ibig sabihin ay lalaruin mo ito ng kasalukuyan na kung saan mag-iimbistiga ka ng mga hinihinging nakatagong bagay, magsisiyasat ng mga pahiwatig at tukuyin ang mga kinalalagyan nito sa totoong oras. Maging isang tunay na imbestigador sa pamamagitan ng paglalakbay sa laro na siksik ng nakapupukaw na imbestigasyon. Ang bawat level ay may restriksyon sa oras kung kaya bilisan ang paghahanap upang di maubusan ng oras. Ang laro ay kailangan ng kabuuan na 212 mb lamang upang buo na ma-download.

Hidden Journey: Objects Puzzle ReviewAng laro ay may akma at nababagay na musika para ikaw ay mailagay sa nakakapanabik na kalagayan ng seek and find game atmosphere. Ipinagmamalaki ng laro ang mataas na kalidad at detalyadong animation nito na siguradong gagawing kawili-wili sa mata at kasiya-siya ang kabuuang karanasan ng paglalaro. Nakapaloob din sa laro ang siyam na ibat-ibang gaming mechanics at mini-games na tiyak mas pagbubutihin ang karanasan ng paglalaro. May iba’t ibang klase at natatanging map locations na maaaring mabuksan sa pag-angat ng iyong level. Inaasahan na magiging mapanghamon ang laro lalo na sa mas mataas na level kung kaya’t may pitong investigation instruments tulad ng decoder, compass, flashlight, extra time at magnifying glass na maaari mong gamitin na kasangkapan upang masigurado na mapagtatagumpayan ang laro. Ang mga kasangkapan o investigative instruments ay maaaring i-upgrade sa Instrument Upgrade shop upang mas maging epektibo at maging kapaki-pakinabang ang mga ito.

Ang pangunahing paraan na itinatampok ng laro upang ikaw ay kumita ng gold coins na maaring gastusin sa pag-uupgrade ng mga kagamitan ay ang matagumpay na pagtatapos sa bawat level na nagbibigay ng karampatang gantimpala. Pangalawa, ang pag-log in araw-araw upang tanggapin ang daily rewards ay nagbibigay din ng gantimpalang salapi. Pangatlo ay may nakalatag na gawain pang-araw-araw o daily tasks na kung matagumpay na natapos ay may nakokolektang gantimpala. Ang roleta ng swerte o lucky spin ay maaari din na mapagkukunan ng mga gems, gold coins or booster items sa pamamagitan ng panonood ng advertisements. Ang panghuling paraan ay sa pamamagitan ng top-up o paggamit ng totoong pera upang bumili ng resources sa laro na lubhang epektibo kung nais mapadali ang paglalaro.

Paano I-download ang Hidden Journey: Objects Puzzle?

Para sa mga Android user pumunta lamang sa Google Play Store at kung IPhone naman o iOS users naman pumunta lamang sa App store. I-type sa search bar ang pangalan nitong laro pagkatapos ay i-click ang install.

Hidden Journey: Objects Puzzle ReviewPara naman sa PC at laptop, buksan ang iyong browser at i-type ang http://gameloop.com pagkatapos, i-type sa search bar ang pangalan nitong laro pagkatapos i-click ang download. Para sa mas mabilis na pag-access, maaaring i-click ang mga link sa ibaba.

Download Hidden Journey: Objects Puzzle on Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dieselpuppet.hidden

Download Hidden Journey: Objects Puzzle on iOS https://apps.apple.com/us/app/hidden-journey-find-objects/id1451307336

Download Hidden Journey: Objects Puzzle on PC https://www.gameloop.com/game/adventure/com.dieselpuppet.hidden

Tips at Tricks para sa mga Baguhan

Intindihin ang mga sumusunod na payo upang magkaroon nang sapat na kaalaman upang maging tanyag na imbestigador. Mainam na alamin kung paano gumagana ang controls at sanayin ang mata na mangilatis. Ugaliin na magbasa at manood ng game tutorial upang mabilis ang pagkatuto at makabisa ang mga alituntunin ng laro. Sa pagresolba ng mga puzzle, ugaliin na kabisaduhin ang pagkakasunod, pagkakatulad at pagpapares-pares nito. Sa kasagsagan ng laro, kung hindi pamilyar sa iyo ang bagay na pinapahanap ay magdesisyon kaagad na gumamit ng booster items o investigative instruments upang di maabutan ng time limit. Isang epektibong paraan upang mapadali ang pagpapataas ng level lalo na sa mga baguhan ay ang mahabang patuloy na paglalaro upang makabisado at maging eksperto. Sa bawat level na matagumpay mong natatapos, nagbibigay ito ng gantimpala na gold coins na maaari mong ipunin at kolektahin upang i-upgrade ang mga kagamitan na lubhang kapaki-pakinabang sa laro. Ang pagpapataas ng level ng iyong mga booster items ay magpapahaba sa tagal ng epekto at tumpak sa pagbibigay hiwatig ng mga ito. Sa pagpapa-angat ng level, mas dadami ang bagay na hahanapin at mas magiging mahirap ang puzzle na lulutasin kung kaya’t kailangan ang patuloy na pag-upgrade ng booster items kung saan mangangailangan ito ng maraming resources lalo na ng gold coins. Upang mabilis makapag-ipon, maging matiyaga sa pagpapataas ng level at siguraduhin na tatlong bituin ang iyong markang nakuha pagkatapos. Maaaring manood ng advertisements na nagbibigay ng pagkakataon na paikutin ang roleta ng gantimpala na magbibigay ng karagdagang premyo. Ugaliin din ang araw-araw na pag-log-in dahil sa patuloy na paglalaro, mas dadami ang iyong gold coins.

Sa kabuuan, ang patuloy na pagsasanay at mahabang oras na paglalaro ay epektibong magpapagaling ng iyong laro. Maaari rin makatulong ang matalino at maalam na paglalaan ng iyong mga mapagkukunan o resources ang susi para mabilis na gumaling sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin ang tamang pamamahala ng oras, pag-upgrade, masipag na pangangalap ng mga gold coins ang siyang magsisiguro sa iyong pagpapagaling at tagumpay. Sana ay makatulong ang mga kaalamang ibinahagi ng Laro Reviews lalo na sa mga baguhan.

Kalamangan at Kahinaan

Naririto ang mga kalamangan ng laro. Ang game tutorial ay napakalaking tulong lalo na sa mga baguhan dahil ito ay komprehensibo at madaling matutunan. Ito ay gumagabay sa mga baguhang manlalaro upang hindi sila malito sa mga kinakailangang gawin sa laro. Samantala ang kontrol na nasa laro ay napakadaling gamitin at pag-aralan. Ang kalidad ng graphics ay may mataas na antas at maaliwalas sa mata. Ang background music ay lubhang kapuri-puri. Ang mga booster item ay napakadaling gamitin at napakalaking tulong sa paglalaro. Isa nga sa itinatampok ng laro na ito ay maaari itong laruin offline kung kaya di kailangan na may malakas na internet or data connection para makapaglaro. Malaking tulong ang laro sa nakawiwiling pagsasanay ng kaisipan.

Ang parte ng laro na sana ay mas mapabuti ay sa mga pagkakataon lalo na pag naabot mo ang mataas na level, iminimungkahi na may restriksyon ang pilit o sobrang pagpapalabas ng advertisements upang masigurado na hindi sobrang malala na magambala ang pangkalahatan na karanasan ng paglalaro. Naiintindihan naman ng mga manlalaro na ang ads ang kaparaanan upang kumita ang laro ngunit kung lubha nang nakakaabala ito ay baka mabawasan ang bilang ng manlalaro.

Konklusyon

Karapat-dapat talaga ang larong ito sa mga nakuhang star rating na 4.5 sa Google Play Store at 4.5 naman sa Apple Store. Talaga namang nakakabighani ang nakakawiling konsepto ng larong Hidden Journey: Objects Puzzle lalo na sa mga taong gustong maranasan ng virtual ang pag-iimbestiga o paglutas ng mga puzzle. Kung nais mo maaliw lalo na sa mga libre mong oras at pagbutihin ang mga kasanayan sa pagsasaulo at pagkilala, i-download na ang Hidden Journey: Objects Puzzle!